MEISE – 14 JANUARI 2018: Zanger Jo Vally opende in aanwezigheid van meer dan tweehonderd aanwezigen, Burgemeester en Schepenen, en andere prominenten – in zijn gemeente waar hij Ere-Burger is – officieel het jubileumjaar “40 jaar Jo Vally”.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie die doorging in het gemeentehuis te Meise – de gemeente waar Jo Vally Ere-Burger is - opende hij officieel zijn jubileumjaar. Samen

met de Burgemeester, Jos Emmerechts, startte hij de ticketverkoop - door het ontknopen van een lint - voor het Concert “40 jaar Jo Vally”, pop-symfonisch, dat zal

doorgaan in het Kursaal Oostende op 6 oktober 2018. Een eenmalig en uniek concert, dat zal gevolgd worden door een intiemere toer door Vlaanderen “Jo Vally

unplugged” en dit in verschillende culturele centra. Het jubileumjaar zal afgeslotenworden met een groots volksfeest, naar alle waarschijnlijkheid in de Oktoberhallen te Wieze. In het Kursaal Oostende zal er kunnen genoten worden van een GOLDEN VIP BOX,

een unieke box met all-inclusive formule - walking dinner en receptie met champagne